CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566631302
Mailadres: info@definne-aldeboarn.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Wie zijn wij?

Wij zijn met elkaar Christelijke Basisschool de Finne in Aldeboarn. Het schoolgebouw kenmerkt zich met een ruime speelplaats voor de kinderen, omringd door veel groen.

In alle lokalen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden, PC’s en tablets. CBS de Finne kenmerkt zich als een kleine basisschool met gemiddeld zo'n 10 leerlingen per groep. We werken in de school met vier combinatiegroepen met zo'n 20 leerlingen. Wij zien ons leerlingaantal de laatste jaren groeien waarbij ouders/verzorgers steeds vaker bewust voor onze school kiezen.

In ons onderwijs stellen we de kinderen centraal. Omdat wij ons onderwijs zo hebben ingericht, kunnen leerlingen zo nodig ook individuele leerlijnen volgen of aangepaste leerstof krijgen om hen zo extra aandacht te geven of meer uitdaging. Daarbij ook rekening houdende met de meerbegaafde leerlingen. Daarbij willen we ook voldoende ruimte bieden voor het inzetten van talenten en talentontwikkeling. Onze school werkt in het kader van de 1-zorgroute met groepsplannen voor rekenen/ wiskunde en taal. Er is aandacht voor zelfstandig werken waarin wordt er gewerkt met dag- en weektaken.

Wij ontwikkelen op dit moment onze visie op onderwijs. Een visie die op de toekomst is gericht en waarin de 21st century skills een belangrijke waarde krijgen.

De gemiddelde groepsgrootte is zodanig, dat er veel aandacht gegeven kan worden aan de leerlingen. Op CBS De Finne wordt les gegeven door een team van 7 leerkrachten (waaronder ook de directeur) en een onderwijsassistente. Verder is er een intern begeleider (IB’er). We vormen met elkaar een professioneel, enthousiast team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en kwaliteiten inbrengt.

Wat betekent CBS de Finne?

De ‘finne’ is het weiland dat het dichtst in de buurt ligt van de boerderij. De boer kan hier het beste toezicht houden op dieren die extra zorg nodig hebben en op het jongvee. Zo wil onze ’Finne’ aan kinderen een veilige plaats bieden waar ze zich in hun jonge jaren goed kunnen ontwikkelen om later de grote wereld in te gaan.

Nu ziet u dit vast ook terug in ons logo!

 

(meer over dit onderwerp)