CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Verlof

Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven, maar in een aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de regels. In de mogelijkheden om verlof te geven zijn wij beperkt door de wet. Hieronder de mogelijkheden die u heeft om een aanvraag tot verlof te doen.

Vrije dagen buiten de vakantie om
Een aanvraag voor extra vakantiedagen kan de schooldirecteur alleen toekennen als u aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet:

 • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.


In bijzondere gevallen kunt u één of meer vrije dagen aanvragen voor uw kind. Deze toestemming kunt u aanvragen bij de schooldirecteur voor maximaal tien schooldagen. Bijzonder gevallen zijn:

 • Een verhuizing.
 • Een huwelijk en viering van een 12,5 , 25-, 40-, 50- of 60-jarig van directe familie.
 • Huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.
 • Viering van een 25-, 40- of 50- jarig dienstverband.
 • Ernstige ziekte of overlijden van directe familie.


Meer dan 10 dagen?
Aanvragen voor meer dan tien vrije dagen richt u aan de leerplichtambtenaar.

Bezwaar maken
Kun u zich niet vinden in de beslissing, dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schooldirecteur (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 10 schooldagen per jaar of minder).

Informatie
Meer informatie over extra vrije dagen vindt u op de website van de landelijke overheid. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

(meer over dit onderwerp)