CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

We kennen in de school verschillende protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, vaak waarin de te nemen stappen worden omschreven. Daarnaast hebben we een Veiligheidsbeleidsplan (2016), hier horen de meeste protocollen bij.

* Privacy

* Protocol Hoofdluis

* Veiligheidsbeleidsplan 2016 (ligt op school ter inzage)

* Pestprotocol

* Beleid en preventie ongewenste omgangsvormen bij PCBO Leeuwarden e.o. (zie schoolgids)

* Gedragscode kleding PCBO Leeuwarden e.o. (ligt op school ter inzage)

* Stappenplan schorsing en verwijdering (zie schoolgids)

* Echtscheidingsprotocol (zie schoolgids)

* Ontruimingsplan (op school ter inzage)

* Melding en registratie ongevallen en onveilige situaties (op school ter inzage)

* Protocol medisch handelen en medicijntoediening bij leerlingen (op school ter inzage)

* Meldcode huiselijk geweld en mishandeling (op school ter inzage)

* Protocol veiligheid bij binnen- en buitenschoolse activiteiten (op school ter inzage)

* Protocol Sociale media (bovenschools in ontwikkeling)

(meer over dit onderwerp)