CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566631302
Mailadres: info@definne-aldeboarn.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouderraad (OR)

Alle scholen hebben een ouderraad. Deze raad ondersteunt het mogelijk maken van het onderwijsleerproces en de schoolactiviteiten/feesten. Ieder schooljaar in november organiseert de OR, in samenhang met de school, een ouderavond voor alle leden. De taken van de OR staan beschreven in een eigen opgesteld reglement.
Onze ouderraad is lid van 'Ouders van waarde' (voorheen Ouders en Coo). 'Ouders van waarde' behartigt op landelijk niveau de belangen van ouders, ouder- en medezeggenschapsraden.

De Ouderraad ondersteunt in projecten, vieringen (Kerst/Pasen), onderhoud, klussen, etc. Elk jaar wordt door de OR een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie krijgt, omdat ze vaak niet tot het gewone lesprogramma behoren (Sinterklaas, vieringen, museum-/theaterbezoek, sportdag, etc.)

Tijdens het schooljaar vragen wij aan de ouder(s) een vergoeding voor de deelname aan het schoolreisje of kamp.

Leden ouderraad de Finne
A. Sixma (voorzitter)
G. Elzinga (secretaresse)                                  or@definne-aldeboarn.nl
T. Bouma (onderhoud/klussen)
L. Boersma
C. Heerma (penningmeester)
F.R. Bouma
B. Van de Poppe

Vanuit het team:
J. Bokma
W. Eppinga
J. Dijkstra

Bankrekeningnummer: NL69RABO0330805576 t.n.v. Ouderraad CBS de Finne Aldeboarn

(meer over dit onderwerp)