CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566631302
Mailadres: info@definne-aldeboarn.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Oudercommissie (OC)

Alle scholen hebben een oudercommissie. Deze commissie ondersteunt het mogelijk maken van het onderwijsleerproces en de schoolactiviteiten/feesten.  De taken van de OC staan beschreven in een eigen opgesteld reglement.
Onze oudercommissie is lid van 'Ouders van waarde' (voorheen Ouders en Coo). 'Ouders van waarde' behartigt op landelijk niveau de belangen van ouders, ouder- en medezeggenschapsraden.

De Oudercommissie ondersteunt in projecten, vieringen (Kerst/Pasen), onderhoud, klussen, etc. Elk jaar wordt door de OC een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie krijgt, omdat ze vaak niet tot het gewone lesprogramma behoren (Sinterklaas, vieringen, museum-/theaterbezoek, sportdag, etc.)

Tijdens het schooljaar vragen wij aan de ouder(s) een vergoeding voor de deelname aan het schoolreisje of kamp.


Leden oudercommissie de Finne
B. de Ruiter (voorzitter)
F.R. Bouma (secretaresse)                                  or@definne-aldeboarn.nl
T. Bouma (onderhoud/klussen)
L. Boersma
C. Heerma (penningmeester)
B. Van de Poppe

Vanuit het team:
J. Meesters
W. Eppinga
M. Teitsma

Bankrekeningnummer: NL69RABO0330805576 t.n.v. Ouderraad CBS de Finne Aldeboarn

(meer over dit onderwerp)

Per 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor CBS De Finne in Aldeboarn, omdat huidige directeur leiding gaat geven op een andere school van PCBO Leeuwarden e.o. 


Klik hier voor uitgebreide vacaturetekst directeur CBS De Finne in ALDEBOARN