CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Oudercommissie (OC)

Alle scholen hebben een oudercommissie. Deze commissie ondersteunt het mogelijk maken van het onderwijsleerproces en de schoolactiviteiten/feesten.  De taken van de OC staan beschreven in een eigen opgesteld reglement.
Onze oudercommissie is lid van 'Ouders van waarde' (voorheen Ouders en Coo). 'Ouders van waarde' behartigt op landelijk niveau de belangen van ouders, ouder- en medezeggenschapsraden.

De Oudercommissie ondersteunt in projecten, vieringen (Kerst/Pasen), onderhoud, klussen, etc. Elk jaar wordt door de OC een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie krijgt, omdat ze vaak niet tot het gewone lesprogramma behoren (Sinterklaas, vieringen, museum-/theaterbezoek, sportdag, etc.)

Tijdens het schooljaar vragen wij aan de ouder(s) een vergoeding voor de deelname aan het schoolreisje of kamp.


Leden oudercommissie de Finne
B. de Ruiter (voorzitter)
F.R. Bouma (secretaresse)                                  or@definne-aldeboarn.nl
T. Bouma (onderhoud/klussen)
L. Boersma
C. Heerma (penningmeester)
B. Van de Poppe

Vanuit het team:
N. Venema
S. van der Woude
M. Teitsma

Bankrekeningnummer: NL69RABO0330805576 t.n.v. Ouderraad CBS de Finne Aldeboarn

(meer over dit onderwerp)