CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan een gezamenlijke betrokkenheid in de school. Kinderen, ouders en leerkrachten werken samen om een optimale ontwikkeling op eigen niveau van de kinderen mogelijk te maken. Deze ouderbetrokkenheid zien we terug in afstemming over de ontwikkelingsmogelijkheden bij uw kind. We willen u doormiddel van goede communicatie op de hoogte houden en verwachten dat tegelijk van onze ouders. Dit alles om de ontwikkeling van de kinderen in optimale vorm in beeld te houden en kunnen bevorderen. Ouders zijn altijd welkom op school! Het gaat om uw kinderen. Zijn er belangrijke ontwikkelingen of problemen, dan zien we graag, dat die met de leerkrachten of met de directeur worden besproken. We maken graag een afspraak met u zodat we rustig de tijd hebben om naar elkaar te luisteren en afspraken te maken. De ontwikkeling van de kinderen bespreken we met u op een enkel vast momenten (oudergesprekken), maar vinden meestal plaats  op aanvraag van ouders en leerkrachten.

Belangrijk is daarbij voor ons de driehoek kind-ouders-leerkracht. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen, een goede relatie en samenwerking biedt basis voor een optimale ontwikkeling.

naast de oudergesprekken maken we gebruik van een ouderapp (korte oproep/mededelingen), communiceren we veel via de mail, nodigen u uit voor vieringen en presentaties (bijvoorbeeld oudercafé), hebben we een digitale nieuwsbrief (maandelijks) en een website die u kunt gebruiken als naslagwerk.

Daarnaast vinden we het belangrijk om samen activiteiten, vieringen en de omgeving van de kinderen in te richten. In plaats van ouderbetrokkenheid vinden we ouderparticipatie hier meer op z’n plaats. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders aangeven waar zij ons bij kunnen ondersteunen. Dit kan praktisch zijn (klussen, schoonmaken, lezen, computerlessen, ateliers, gastlessen, vervoer, begeleiding, etc.), maar ook willen we graag gebruik maken van talenten en kwaliteiten uit de omgeving in ons onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat ouders e.a. die meehelpen zich conformeren aan de schoolafspraken. Wij proberen ouders die zich opgeven op de ouderhulplijst tijdig te benaderen voor hun mogelijke ondersteuning.

Voor het schoonmaken in de school en de tuin- klusochtenden delen we alle ouders in. Vele handen maken licht werk! Het zou mooi zijn wanneer één iemand uit uw gezin deze avonden of zaterdagochtenden komt helpen met de klusjes die er zijn. We begrijpen dat dit niet voor iedereen haalbaar kan zijn. Wanneer dit niet lukt vragen wij aan u om te proberen te ruilen met een ander gezin. Wanneer dit echt niet lukt horen wij het graag.

(meer over dit onderwerp)