CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) en is breder vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hun wettelijke bevoegdheden staan in reglementen beschreven.
De medezeggenschapsraad heeft een adviserende taak naar de schoolleiding op beleid en uitvoering van het onderwijs. Actuele informatie en verslagen van de MR-vergaderingen vindt u op deze pagina.

Leden medezeggenschapsraad CBS de Finne

Oudergeleding:
D. Wiersma (voorzitter) 
H. Nijdam (secretaresse)                             mr@definne-aldeboarn.nl

Personeelsgeleding:
M. Westra
N. de Vries

Informatie en advieslijn voor ouders 0800-5010 (gratis op schooldagen 10.00-15.00 uur) of even zien op: www.50tien (site o.a. van “Ouders van waarde”)

(meer over dit onderwerp)