CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Kinderopvang (buitenschoolse opvang en vakantie opvang)

De kinderopvang in Aldeboarn wordt ingevuld door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen.
Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht.
De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen( in totaal 40 kinderen).
Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen.
Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten.

Heeft u  geen behoefte aan Bso , maar wel  aan vakantieopvang?
Houd dan wel rekening met een minimale afname van 24 dagdelen per jaar (alleen in de vakanties).
De Bso is er dagelijks van 14:30 tot 18:30 en op de lange middagen (vrijdag en woensdag) vanaf 12 uur.
De kinderen worden door de opvang  opgehaald van school.

Vso
Een goed begin van de dag is belangrijk en dat willen we kinderen met de voorschoolse opvang bieden.
Dat is alleen per kind verschillend.
De een wil rustig met een boekje wakker worden en de andere zit meteen vol energie en wil zo snel mogelijk spelen.
Voor beide behoeften is ruimte, zowel in aanbod als materiaal.
De voorschoolse opvang is er dagelijks van 7 tot 8:30 uur en de kinderen worden door de opvang naar school gebracht.

Kunst, cultuur en sport
Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen ons pedagogische beleid.
Daarom bieden we een TOP-arrangement aan waarin verschillende scholen, die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang,
meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.
Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of animaties maken.

Klik hier voor het TOP-arrangement 2017-2018

Eten en drinken

Elke dag ontbijten we tussen 7:30 en 8:00 uur.
Op lange middagen – denk aan de woensdag – lunchen de kinderen samen met hun begeleiders.
Ook na schooltijd zorgen wij voor wat lekkers.
De kinderen hoeven dus niets mee te nemen.

Samenstelling
Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar.
Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft 4 voordelen, namelijk:

1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de opvanglokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid.
Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en
concentratie – is ruimte om huiswerk te maken.

Groepsleiding
Elke groep heeft één of twee begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is.
De leiders beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team.
De BSO staat verder onder leiding van een locatiemanager.

Contact:
Kindcentrum Aldeboarn zit gevestigd in dorpshuis de Jister. Behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met Baukje Brugman.

Kindcentrum Aldeboarn
Skoallereed 2
8495 KJ Aldeboarn

Email:brugman2@kinderopvangfriesland.nl
Telefoonnummer: 06-13382752

(meer over dit onderwerp)